Welkom

Psychologische Praktijk Einstein, die gevestigd was aan de Vismarkt in Groningen, is per 1 augustus 2022 gestopt.
Dit in verband met het pensioen van GZ-psycholoog Jaap Schulz.

Jaap Schulz is voorlopig nog bereikbaar via het mailadres info@praktijkeinstein.nl

Einstein RT, de praktijk die zich richt op Remedial Teaching voor kinderen van de basisschool blijft nog wel voortbestaan. Deze praktijk bevindt zich in Tynaarlo.

Einstein als inspirerend voorbeeld 

De jonge Albert Einstein was niet bepaald een voorbeeld van de ideale leerling. Hij kon moeilijk dingen onthouden, droomde vaak weg en dreef zijn omgeving tot wanhoop met zijn eigenwijze functioneren. Achteraf wordt wel gezegd dat hij dyslectisch en een beelddenker was. Maar: dezelfde eigenschappen die hem tot een lastige leerling maakte stelden hem later in staat een creatief en briljant denker te worden.
Einstein bleek met andere woorden in staat zijn eigen natuurlijke kwaliteiten zodanig te ontwikkelen en in te zetten dat hij zeer succesvol  en waardevol  werd.

Praktijk EINSTEIN REMEDIAL TEACHING

“Einstein Remedial Teaching” is de praktijk van Frederike Statema in Tynaarlo.
Remedial Teaching houdt in: individuele hulp aan kinderen van de basisschool  die moeilijkheden ondervinden in het leerproces.
Frederike Statema is als Remedial Teacher aangesloten bij beroepsvereniging LBRT ( Landelijk Bureau Remedial Teaching) en de beroepsvereniging LBIB (landelijke beroepsvereniging Intern Begeleiders).

Zij heeft meer dan 30 jaar ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Dit jaar is de praktijk alleen op woensdag geopend.

In de praktijk worden kinderen begeleid op het gebied van lezen, rekenen en/of spelling. Problemen m.b.t.  zelfvertrouwen, werkhouding,  motivatie en concentratie komen, waar nodig,  eveneens  bij de begeleiding aan bod. Ook kunnen we kinderen begeleiden in de overstap naar het voortgezet onderwijs en de eindtoets.

VISIE

Soms is de aanpak en het onderwijsprogramma wat de basisschool biedt niet toereikend om tot een optimale ontwikkeling te komen. Er is dan iets anders en iets aanvullends nodig, namelijk een meer op het individuele kind afgestemde aanpak. Een rustiger uitleg wellicht, meer afstemming op de eigen specifieke leerstijl  of bijv. het wegwerken van een ontstaan hiaat wat verdere ontwikkeling blokkeert. Praktijk Einstein R.T. biedt aanvullende begeleiding om het kind die hulp te geven die nodig is om weer met plezier, vertrouwen en succes op school mee te draaien.

WERKWIJZE

Na de aanmelding wordt in het eerste gesprek de situatie en hulpvraag doorgesproken.

Vervolgens kan de begeleiding van start gaan op het gebied van rekenen en/of spelling en/of begrijpend lezen. Er wordt oefenstof en een logboek meegegeven zodat er ook thuis verder kan worden geoefend. Doorgaans wordt gekozen voor wekelijkse begeleiding, maar daar kan in overleg van worden afgeweken.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de aard van de problematiek en de hulpvraag. Het begeleidingstraject kan variëren van een beperkt aantal keer tot  begeleiding gedurende een groot deel van de schoolperiode.

Rapportage naar en overleg met school wordt altijd met de ouders afgestemd en in overleg bepaald.

AANMELDING EN KOSTEN

U kunt uw kind direct aanmelden door telefonisch contact op te nemen met Frederike Statema, op het nummer  06-383 61 173. Wanneer er niet wordt opgenomen graag uw naam, telefoonnummer inspreken, zodat u teruggebeld kunt worden. U kunt ook een mail sturen naar info@praktijkeinstein.nl

Remedial Teaching wordt niet via de zorgverzekering vergoed en dient dus door de ouders zelf betaald te worden. Het uurtarief voor gesprekken, onderzoek en begeleiding is € 54,-   
U ontvangt maandelijks een gespecificeerde nota.